FreeIPA

From HackerNet
Jump to: navigation, search

FreeIPA är ett open source projekt för centraliserad Identity, Policy och Auditing (IPA) för unix/linux-system, likt Microsofts Active Directory. I botten används 389 Directory Server för LDAP, MIT's Kerberos 5 för authentication och single sign-on, BIND för integrerad DNS och Samba för integration mot Active Directory. Man sparar lösenord och SSH-nycklar centralt som autentisering på övriga maskiner kan kolla mot. Man kan skapa användargrupper och styra sudo policy centralt. Det är sponsrat av Red Hat.

DNS
Namnuppslag måste fungera. T.ex. för en server måste man använda fqdn och det ska vara resolvable. Det går att lösa med hosts-filen i en testsetup.

Server

Installation

Fedora

sudo dnf -y install freeipa-server

CentOS

yum install ipa-server

Konfiguration

Starta wizarden som automatiskt konfigurerar upp din FreeIPA med det nödvändigaste.

sudo ipa-server-install

Kör kommandot kinit admin så får du en kerberos ticket som du behöver för att kunna köra IPA tools tex ipa user-add.

DNS records

Skapa följande records om du kör en DNS server som inte FreeIPA sköter. Dessa records gör att autodiscovery fungerar och gör det mycket enklare att konfigurera upp klienter.

; ldap servers
_ldap._tcp       IN SRV 0 100 389    freeipa

;kerberos realm
_kerberos        IN TXT HACKERNET.SE

; kerberos servers
_kerberos._tcp     IN SRV 0 100 88     freeipa
_kerberos._udp     IN SRV 0 100 88     freeipa
_kerberos-master._tcp  IN SRV 0 100 88     freeipa
_kerberos-master._udp  IN SRV 0 100 88     freeipa
_kpasswd._tcp      IN SRV 0 100 464    freeipa
_kpasswd._udp      IN SRV 0 100 464    freeipa

;ntp server
_ntp._udp        IN SRV 0 100 123    freeipa

; CNAME for IPA CA replicas (used for CRL, OCSP)
ipa-ca         IN A          IP-to-FreeIPA

Brandväggsöppningar

Beroende på vilken dist du använder kanske du inte behöver öppna portar i din egna brandvägg.

firewall-cmd --permanent --add-service=ntp
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=ldap
firewall-cmd --permanent --add-service=ldaps
firewall-cmd --permanent --add-service=kerberos
firewall-cmd --permanent --add-service=kpasswd
firewall-cmd --reload

Skapa user

ipa user-add
ipa passwd <user>

Web UI

Nås på https://IP-to-FreeIPA

Replikering

Det går att replikera datan mellan servrar.

ipa-replica-manage list

System account

Vissa LDAP tjänster behöver ett förkonfat konto tex LDAP Autofs och sudo. Oftast så använder man en användares uppgifter när man bindar mot en LDAP server men det är inte alltid möjligt. Anledningen till varför man skapar ett service konto istället för ett vanligt användar konto är att ett system kontot endast finns för att binda mot LDAP servern och är alltså inget POSIX konto och kan därför inte logga in mot några system.

Skapa ett system account så här:

ldapmodify -x -D 'cn=Directory Manager' -W

dn: uid=system,cn=sysaccounts,cn=etc,dc=hackernet,dc=se
changetype: add
objectclass: account
objectclass: simplesecurityobject
uid: 1337
userPassword: secret
passwordExpirationTime: 20380119031407Z
nsIdleTimeout: 0
<blank line>
^D(CTRL+D)

GroupOfUniqueNames

GroupOfUniqueNames är en objectclass som finns i grupper, vissa program söker i LDAP databasen efter denna class. Bland annat VMware vCenter.

Logga in på IPA WebUI gå till IPA Server ---> Configuration --> Group Options --> Add --> Fyll i GroupOfUniqueNames --> Save --> Refresh.

Skapa sedan en Posix grupp och lägg till användarna i gruppen.

Kör sedan följande kommando för varje användare.

ipa group-mod <group_name> --addattr="uniqueMember=uid=changeme,cn=users,cn=accounts,dc=hackernet,dc=se"

Active directory trust

FreeIPA har stöd för att sätta upp en trust med ett AD.

Din FreeIPA domän och AD domän får inte vara samma för att det ska fungera.

Installera AD trust paketet:

yum install ipa-server-trust-ad

Kör ipa ad trust install för att lägga till nödvändiga object och skapa nya DNS records:

ipa-adtrust-install --netbios-name=IPA_NETBIOS -a admin_password

Ifall din freeipa inte kan uppdatera din DNS med nya records så behöver du skapa följande annars kan du skippa detta steget:

_ldap._tcp.dc._msdc.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 389 <freeipa_server>
_kerberos._tcp.dc._msdcs.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 88 <freeipa_server>
_kerberos._udp.dc._msdcs.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 88 <freeipa_server>
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 389 <freeipa_server>
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 88 <freeipa_server>
_kerberos._udp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.<freeipa_domän>. 3600 IN SRV 0 100 88 <freeipa_server>

För att en trust ska fungera så måste AD servern kunna slå upp FreeIPA domänen och tvärtom. Verifiera det med följande kommando.

AD DC

C:\> nslookup
set type=srv
_ldap._tcp.ad_domain
_ldap._tcp.ipa_domain

IPA server

dig SRV _ldap._tcp.ipa_domain
dig SRV _ldap._tcp.ad_domain

Om det inte fungerar så kan man behöva forwarda request direkt till motsvarande domäns dns server.

AD DC

C:\> dnscmd 127.0.0.1 /ZoneAdd ipa_domain /Forwarder ipa_ip_address

IPA server

 • IPA v3.x:
ipa dnszone-add ad_domain --name-server=ad_hostname.ad_domain --admin-email='hostmaster@ad_domain' --force --forwarder=ad_ip_address --forward-policy=only --ip-address=ad_ip_address
 • IPA v4.x:
ipa dnsforwardzone-add ad_domain --forwarder=ad_ip_address --forward-policy=only

Skapa och verifiera cross-realm trust

ipa trust-add --type=ad ad_domain --admin Administrator --password

Vid prompt ange lösenordet till AD domänens Administrator konto eller ett annat konto som är med i Domain Admins gruppen, om allt är uppsatt korekt så kommer IPA att sätta upp en two-way forest trust med AD och validera den.

Skapa sedan en external group och en POSIX group.

 • External group funkar som en container där dina trusted domän användare finns.
 • Lägg sedan till den den externa gruppen i en POSIX group så att dina AD domän användare får ett group id(gid) som kan användas som default group.
ipa group-add --desc='ad_domain admins external map' ad_admins_external --external
ipa group-add --desc='ad_domain admins' ad_admins
ipa group-add-member ad_admins_external --external 'ad_netbios\Domain Admins'

När den frågar om member user och member group så lämna det blankt och tryck enter.

Lägg sedan till den externa gruppen i posix gruppen.

ipa group-add-member ad_admins --groups ad_admins_external

För att verifera att det fungerar så ska det gå att logga in på en IPA ansluten server med ett AD konto. När du ansluter till en server måste du ange ad_user@ad_domain som username.

Let's Encrypt webui SSL

För att kunna använda Let's Encrypts certifikat med FreeIPA behöver man importera deras root certifikat.

Börja med att clona följande repo.

git clone https://github.com/Hackernet-se/freeipa-letsencrypt && cd freeipa-letsencrypt

Importera root certen.

ipa-cacert-manage install "DSTRootCAX3.pem" -n DSTRootCAX3 -t C,,
ipa-cacert-manage install "LetsEncryptAuthorityX3.pem" -n letsencryptx3 -t C,,

Uppdatera sedan databasen.

ipa-certupdate

När dom två certifikaten är inlagda så kan man importera certifikaten man fått från Let's Encrypt.

ipa-server-certinstall -w fullchain.pem privkey.pem

Starta sedan om http tjänsten och dirsrv.

systemctl restart dirsrv@REALM.service
systemctl restart httpd.service

Klient

Installation

Ubuntu

apt-get install freeipa-client

Fedora

dnf install freeipa-client

Enroll host till FreeIPA

Kör följande kommando för att starta en wizard som enrollar din klient i freeipa.

ipa-client-install

Om autodiscovery fungerar som det ska så är alla fält i fyllda och det enda du behöver ange är en användare som har behörighet att enrolla klinter till freeipa.

Man kan fylla i användarnamn och lösenord i förväg så slipper svara på frågor.

ipa-client-install -p admin -w secretpw --unattended

IPA Advise

Med kommandot ipa-advise på servern kan du få konfigurations förslag på hur du konfigurerar en klient mot freeipa om du inte har tillgång till ipa klienten.