Google Authenticator

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Med Google Authenticator kan man använda time-based one-time password (TOTP) tillsammans med sitt vanliga lösenord på sin SSH-server för att få 2-faktors-autentisering. Allt sker mellan server och mobil som båda vet när nycklar är giltiga.

Installation

sudo apt-get -y install libpam-google-authenticator
echo "#Google Authenticator $(date)" | sudo tee -a /etc/pam.d/sshd && echo "auth required pam_google_authenticator.so" | sudo tee -a /etc/pam.d/sshd
sudo sed -i 's/ChallengeResponseAuthentication no/ChallengeResponseAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo service ssh restart

Konfiguration

Logga in på det lokala konto som ska köra MFA.

google-authenticator

Svara y, starta appen och scanna qr-koden.

Vitlista nätverk
Man kan styra om MFA ska användas eller ej beroende på source address på SSH-sessionerna. Lägg in följande i /etc/pam.d/sshd ovanför raden auth required pam_google_authenticator.so

auth [success=1 default=ignore] pam_access.so accessfile=/etc/security/access-local.conf
cat /etc/security/access-local.conf
+ : ALL : 10.0.0.0/24
+ : ALL : LOCAL
- : ALL : ALL