Grafana

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Grafana är webbaserat grafverktyg. Grafana behöver hämta datan som ska grafas ifrån någonstans. Detta kan göras från bl.a. influxDB, Elasticsearch, Graphite eller Prometheus.

Installation

echo "deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ wheezy main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wheezy gäller även för ubuntu och andra debianversioner

sudo apt-get -y install curl
curl https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install grafana

Alternativ installation

Finns officiell docker-container

docker run -i -p 3000:3000 grafana/grafana

Konfiguration

Detta startar tjänsten som user grafana, som skapades under installation. Default HTTP-port är 3000 och default user är admin med pw admin.

Init.d

sudo service grafana-server start
sudo update-rc.d grafana-server defaults 95 10

Systemd

systemctl daemon-reload
systemctl start grafana-server
systemctl status grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server.service

grafana.ini I grafana.ini finns systeminställningarna. De går också att se på http://IP:3000/admin/settings

sudo nano /etc/grafana/grafana.ini

Förslagsvis byts lösenordet för admin, det kan även göras i webguit.