InspIRCd

From HackerNet
Jump to: navigation, search

InspIRCd är en modulär IRC server. Servern är skriven från scratch för att vara stabil, modern och lättviktigt och stöd för många extra features som SSL stöd med GNUTLS eller OpenSSL, LDAP stöd för användare med mera. Servern går att köra på Linux, Windows, BSD och Mac OSX.

Installation

Börja med att installera paket för att kunna kompilera servern och kunna ladda ner moduler.

apt-get install g++ clang libwww-perl pkg-config

Clona ner senaste stabila releasen från Github.

git clone -b insp20 git://github.com/inspircd/inspircd.git

För att kolla vilka extra features det finns kör:

./configure --list-extras

För att lägga till en feature tex SSL stöd med GNUTLS skriv:

./configure --enable-extras=m_ssl_gnutls.cpp

OpenSSL vs. GnuTLS Det har körts benchmarks mellan GnuTLS och OpenSSL där GnuTLS har varit snabbare än OpenSSL. Därför rekommenderas det att använda GnuTLS som SSL module.

Om du vill lägga till nån extra modul använd. Det går också att lägga till moduler i efterhand med modulemanager.

./modulemanager

När du är klar kör följande kommando. Du kommer få en del frågor att svara på. Du behöver inte vara root för att kompilera eller starta servern.

./configure
make
make install

Konfiguration

Kopiera exempel conf filerna från exempel mappen och gör dom ändringar du känner för.

cp modules.conf.example ../modules.conf
cp inspircd.conf.example ../inspircd.conf
cp opers.conf.example ../opers.conf

GnuTLS

Om du vill att klienter ska kunna köra SSL behövs följande rader:

<bind address="" port="6667" type="clients" ssl="gnutls">
<gnutls cafile="conf/fullchain.pem" certfile="conf/cert.pem" keyfile="conf/privkey.pem" dhfile="conf/dh_4096.pem" dhbits="4096" hash="sha1">

Hashade lösenord

För att använda en sha256 hash i conf filerna istället för okrypterat lösenord krävs följande module i modules.conf laddad:

<module name="m_sha256.so">

Använd denna sida för att generera en hash.

För att använda en hash till något krävs denna raden inom samma block:

<... hash="sha256" password="SecretHash" ...>

Lösenords skydda servern

Om du vill lösenords skydda din IRC server så ange följande i connect blocket:

password="SecretPW"

Skapa ett operator konto

Ett operator konto kan vara bra att ha för att inte tappa kontrollen eller ladda om configen på servern utan att behöva starta om.

I oper.conf anger du följande rad:

<oper name="username" hash="sha256" password="SecretHASH" host="*" type="netadmin">

För att bli operator skriver du följande i din IRC klient till servern:

/oper Username password

Tips n Tricks

Medans InspIRCd har många moduler och features så saknar den vissa saker som att kunna registrera sitt nickname, skydda sin kanal mot takeovers och andra bra och ha IRC tjänster.

Därför kan man behöva använda sig av Shaltúre IRC services.