Shaltúre

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Shaltúre är ett gäng bra services för att komplettera din IRC server. Du kan registrera ditt nick, äga kanaler så ingen kan ta över den är några av sakerna du får.

Dessa services finns,

  • NickServ
  • ChanServ
  • Global
  • InfoServ
  • OperServ
  • SaslServ
  • MemoServ
  • GroupServ
  • StatServ
  • ALIS

Förberedelse

Du behöver ett extra A record tex services.hackernet.se

apt-get install gettext

Installation

Shaltúre installerar sig i användarens home folder som default. Därför behöver man klona från git till en mapp som inte heter Shalture

git clone git://github.com/shalture/shalture.git shalture-source
cd shalture-source
git submodule init
git submodule update

Sedan är det bara att kompilera programmet.

./configure --enable-contrib
make
make install

Konfiguration

Konfigurationen är verifierad och funkar på InspIRCd, men det bör vara samma för andra IRC servrar.

Börja med att kopiera exempel filen.

cd ~/shalture/etc && cp shalture.conf.example shalture.conf

Ändra rad 66 så rätt IRCd modul laddas.

loadmodule "modules/protocol/inspircd";

På rad 793 i serverinfo fältet ändra följande så dom passar dig.

name = "services.hackernet.se";
desc = "Hackernet IRC Services";
numeric = "00A"; #Denna är viktigt att den inte har samma ID som i konfigurationsfilen för din IRC server.
netname = "Hackernet";
adminname = "Sparco";
adminemail = "root@hackernet.se";
registeremail = "root@hackernet.se";

Leta sedan upp uplink fältet på rad 938.

uplink "services.hackernet.se" {
host = "irc.hackernet.se";
port = "6666";
send_password = "password";
receive_password = "password";

På rad 971 i nickserv ändra.

host = "hackernet.se";

Det kommer ge nickserv FQDN namnet nickserv@hackernet.se. Ändra nu host= på resterande services som kommer i filen.

Leta upp raden operator på rad 2217. Ändra till samma som din IRCd oper är.

InspIRCd

Konfigurationen som behövs på InspIRCd för att Shaltúre ska funka. Shaltúre klarar inte av att ansluta över SSL än.

<bind address="192.168.1.4" port="6666" type="servers">
<uline server="services.hackernet.se">
<link name="services.hackernet.se" ipaddr="192.168.1.4" port="6666" allowmask="192.168.1.0/24" sendpass="password" recvpass="password">

Följande moduler behöver också vara laddade.

<module name="m_chanprotect.so">
<module name="m_halfop.so">
<module name="m_services_account.so">
<module name="m_deaf.so">
<module name="m_spanningtree.so">
<module name="m_globops.so">
<module name="m_cban.so">
<module name="m_svshold.so">
<module name="m_hidechans.so">
<module name="m_servprotect.so">
<module name="m_chghost.so">
<module name="m_namesx.so">
<module name="m_uhnames.so">

Starta nu Shaltúre

cd $HOME/shalture/bin/ && ./shalture-services

Exempel

På din IRC server skriv nu för att få hjälp.

/msg Nickserv help
/msg Chanserv help

Crontab

Lägg in följande i din crontab för att checka att Shaltúre är igång var 5e minut.

*/5 * * * * /home/shalture/shalture/etc/shalture.cron >/dev/null 2>&1