Mininet

From HackerNet
Jump to: navigation, search

An Instant Virtual Network on your computer.

Intro: https://www.youtube.com/watch?v=jmlgXaocwiE

Projektets hemsida: http://mininet.org/

Installation

wget https://raw.github.com/mininet/mininet/master/util/vm/install-mininet-vm.sh
bash -v install-mininet-vm.sh master
~/mininet/bin/mn --version
cd ~/mininet; git fetch --all; git checkout master; git pull --rebase origin master
sudo -n make install
sudo -n mn --test pingall
sudo sed -i -e 's/^GRUB_TERMINAL=serial/#GRUB_TERMINAL=serial/' /etc/default/grub; sudo update-grub
reboot

OVF

Ladda ned ovf:n och importera till ditt vmware-system. HWversion ligger på 11 så det kanske du måste sänka i vmx-filen för att kunna starta vm:n.
Credentials: mininet - mininet

Basic

http://mininet.org/walkthrough/

Kör igenom kommandona för att komma igång.

sudo mn

Setups

http://sdnhub.org/resources/useful-mininet-setups/

Controller

Det blir lite roligare om man har en controller till sitt virtuella nätverk så man kan peka och klicka lite.

sudo mn --controller=remote,ip=<IP-to-controller>,port=6633 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --topo=tree,3

http://mininet.org/blog/2013/06/03/automating-controller-startup/

OpenDaylight

Se OpenDaylight

Floodlight

Installation

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install build-essential default-jdk ant python-dev eclipse screen
git clone git://github.com/floodlight/floodlight.git
cd floodlight && git checkout fl-last-passed-build
ant;
sudo mkdir /var/lib/floodlight && sudo chmod 777 /var/lib/floodlight
screen
java -jar target/floodlight.jar

http://IP:8080/ui/index.html

sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13