OpenDaylight

From HackerNet
Jump to: navigation, search

OpenDaylight är en öppen kontroller-infrastruktur byggd för SDN-implementeringar.

Installation

Ladda ner senaste version: https://www.opendaylight.org/downloads

wget https://nexus.opendaylight.org/content/repo...-SR1.tar.gz

Beryllium on Ubuntu

sudo apt-get -y install openjdk-7-jdk
cd && echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64" >> .profile
tar -xzf distribution-karaf-0.4.1-Beryllium-SR1.tar.gz

Stäng av ipv6, java har ipv6 som preferred.

Konfiguration

Starta OpenDaylight

cd ./distribution-karaf-[TAB]
bin/karaf   #starta med karaf console
bin/start   #starta i bakgrund
bin/stop    #stoppa controller

Från början är ODL tomt så man får ladda in de features man vill använda. En feature installeras en gång sedan är den aktiverad även efter omstart. Lista tillgängliga features och installera några basic:

feature:list
feature:install odl-restconf odl-l2switch-switch odl-dlux-all
feature:list --installed

OpenFlow

feature:install odl-openflowplugin-flow-services-ui

DLUX web gui, admin pw: admin

http://<ip>:8181/index.html

Unable to login Det tar några minuter innan man kan logga in.

Network

ODL kan prata med nätverksutrustning med många olika protokoll, t.ex. OpenFlow, NETCONF, BGP och OVSDB. Se Mininet.
För Open_vSwitch:

ovs-vsctl set-controller br0 tcp:10.0.0.20:6633