PXE-Deploy

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Preboot Execution Environment är en miljö som används för att boota datorer med hjälp av ett nätverkskort helt oberoende av lagringsenheter som hårddiskar eller installerade operativsystem. När du säger åt din maskin att PXE/Nätverksboota kommer den att skicka en DHCP-begäran som DHCP-servern kommer att svara på och det kommer att innehålla två speciella saker, en "next-server" och ett filnamn. "Next-server " är din TFTP-server och filen är det din server kommer att ladda ner och köra ifrån. Denna fil är vanligtvis en bootloader såsom pxelinux eller pxegrub. Se även IPXE

Valfri DHCP-server kan användas, det som ska pekas ut är tftp-servern. T.ex.

next-server 192.168.0.100; filename "pxelinux.0";

Valfri tftp-server kan användas, den ska endast hålla filer.

Installation

Här följer ett exempel på en pxelinux-setup (ej TFTP eller DHCP). Först gäller det att få tag på de nödvändiga filerna.

apt-get -y install syslinux

Konfiguration

mkdir -p /tftpboot/pxelinux.cfg
cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot
cp /usr/lib/syslinux/vesamenu.c32 /tftpboot/pxelinux.cfg
cp /usr/lib/syslinux/pxechain.com /tftpboot/pxelinux.cfg

Sedan ska huvudkonf-filen skapas, här bestämmer man hur pxe:n ska se ut.

cat<<'__EOF__'>/tftpboot/pxelinux.cfg/default
default vesamenu.c32
background pxelinux.cfg/badass.png
prompt 0
timeout 0

label First label
    kernel firstkernel

label Second label
    kernel secondkernel
__EOF__

Det som står efter kernel och initrd är sökvägar som är relativa till tftpboot

Unattended

Vill man automatisera sina installationer kan man göra det med kickstart-filer. T.ex.

label InstallServer1404
    kernel server1404/linux
    append ks=http://192.168.0.100/ks.cfg vga=normal initrd=server1404/initrd.gz ramdisk_size=16432 root=/dev/rd/0 rw --

Skapa ks-fil

I många distar kan man köra följande: (in graphical environment)

system-config-kickstart

Kickstartfiler

Liveboot

Det går även att liveboota med PXE, då kan man använda en NFS-share. T.ex.

LABEL Kali Live
KERNEL kali/live/vmlinuz
APPEND boot=live netboot=nfs nfsroot=192.168.0.100:/mnt/tftpboot/kali initrd=kali/live/initrd.img quiet splash --

Flera PXE-servrar

Vill man hoppa till en annan PXE-server, t.ex. en windows.

LABEL Jump to other PXE
KERNEL pxelinux.cfg/pxechain.com
APPEND 192.168.0.10::pxelinux.0

Exempel på användbara verktyg att ha på en PXE

LABEL Auto ^Nuke! DBAN No Questions Asked!
KERNEL DBAN/DBAN.BZI
APPEND nuke="dwipe --autonuke" silent


label MemTest
kernel memtest/mt86plus


label GParted Live
kernel gparted/vmlinuz
append initrd=gparted/initrd.img boot=live config noswap noprompt nosplash netboot=nfs nfsroot=192.168.0.100:/mnt/tftpboot/gparted