Quagga

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Quagga är en network routing software suite och har stöd för OSPF, BGP, RIP och IS-IS. Konfigurationsyntaxen är generellt väldigt lik Cisco IOS. Quagga har en core daemon som heter zebra och sedan klienter till det, ospfd, isisd, ripd, ospf6d, ripngd och bgpd. Zebra är en IP-routing manager som står för kommunikation med kernel, interface och redistribution mellan olika routingprotokoll.

Installation

Vill man ha senaste versionen kan man behöva ta ner paketet och installera manuellt annars funkar pakethanterare.

dnf install quagga
apt-get install quagga

Allow routing in os

echo "net.ipv4.conf.all.forwarding=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf 
echo "net.ipv4.conf.default.forwarding=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p

Konfiguration

Slå på det som är önskvärt genom att editera daemons-filen.

sudo nano /etc/quagga/daemons

Lägg sedan in grundkonf för zebra.

sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf
sudo service quagga restart

File Permissions

sudo chown quagga.quaggavty /etc/quagga/*.conf
sudo chmod 640 /etc/quagga/*.conf

Zebra-only CLI

telnet localhost zebra

VTYSH, CLI som används för att sköta all quagga-konfiguration.

sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/vtysh.conf.sample /etc/quagga/vtysh.conf
sudo chown quagga:quaggavty /etc/quagga/vtysh.conf && sudo chmod 660 /etc/quagga/vtysh.conf
sudo su -
export VTYSH_PAGER=more 
vtysh

wr för att spara

OSPF

Se Cisco OSPF för mer info om OSPF.

sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf
sudo nano /etc/quagga/ospfd.conf && sudo service quagga restart
hostname ospfd
router ospf
 network 10.0.0.0/24 area 0

OSPF-only CLI

telnet localhost ospfd

wr för att spara

BGP

Se Cisco BGP för mer info om BGP.

sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/bgpd.conf.sample /etc/quagga/bgpd.conf
sudo nano /etc/quagga/bgpd.conf && sudo service quagga restart
hostname bgpd
router bgp 100
 bgp router-id 10.0.0.1
 network 10.0.0.0/24
 neighbor 10.0.0.2 remote-as 100

BGP-only CLI

telnet localhost bgpd

wr för att spara

EVPN

Ethernet VPN (RFC 7432) är en modernare variant än VPLS för att tillhandahålla Ethernet multipoint services över MPLS eller IP. Det är öppet så det finns interoperability med andra network vendors, se t.ex. Cisco VXLAN.

OBS detta finns än sålänge endast i en community fork av Quagga som heter FRR.

VTEP

router bgp 100
 address-family evpn
  neighbor 10.0.0.10 activate
  advertise-all-vni
 exit-address-family

Route reflector

 address-family evpn
  neighbor 10.0.0.11 activate
  neighbor 10.0.0.11 route-reflector-client
 exit-address-family

Verify

show bgp evpn route
show evpn vni
show evpn mac vni 100