SSH

From HackerNet
Jump to: navigation, search

SSH kan användas för mer än bara SSHa till en server. Du kan använda det för att tunnla trafik till saker du inte har direkt åtkomst mot och köra program med hjälp av tex Xming.

Fingerprint

Första gången man SSHar till en maskin kan man inte vara säker på äktheten för att man inte har något fingerprint cacheat. Man kan manuellt kolla fingerprint för att säkerställa att man inte blir mitmad. Kolla först på servern, detta bör alltid göras med konsolen, för att sedan jämföra det med vad din SSH-klient själv räknar ut utifrån nyckeln den får.

cd /etc/ssh
for file in *sa_key.pub
do  ssh-keygen -lf $file
done

SSHFP

SSHFP är ett resource record i DNS som man använder för att svara klienter som väljer att fråga DNS om nycklarna klienten får är äkta. Såhär kan det se ut i din zon.

sshserver  IN   A    1.2.3.4
       IN   SSHFP  1 1 b4b8f2e051a16f57f69590c7c06aeaad019a3882
       IN   SSHFP  2 1 ea35c2064a5fb2ec9f51da2e7c790967f9844e59

Reverse SSH Tunnel

Kan användas om en server sitter bakom en brandvägg som du inte kan SSHa igenom.

Skriv detta på servern bakom brandväggen.

ssh -fN -R 7000:localhost:22 username@ip

Anslut sedan till servern över tunnel med kommandot.

ssh -p 7000 username@localhost

Tunnla trafik

För att tunnla trafik och tex kunna RDPa eller VNC en maskin bakom din SSH host.

RDP Trafik

ssh -N -L 13389:RDPhost:3389 username@ip

Starta sedan din RDP klient och anslut mot localhost:13389.

rdesktop localhost:13389

HTTP trafik

ssh -N -D 8080 username@ip

Ändra sedan din webbläsares socks proxy till localhost port 8080.

export HTTPS_PROXY=socks5://127.0.0.1:8080

Tunnel i en reverse tunnel

Man kan skapa tunnlar i en reverse ssh tunnel.

ssh -p 7000 -N -L 13389:IPtillRDPhost:3389 username@ip

Och anslut på samma sätt localhost:13389.

Autossh

Om man vill att SSH-tunneln ska klara reboots och disconnects kan man autostarta autossh. Detta förutsätter att man gör autentiseringen med RSA-nycklar.

sudo apt-get -y install autossh
sudo nano /etc/rc.local
autossh -M 10984 -N -f -o "PubkeyAuthentication=yes" -o "PasswordAuthentication=no" -i /home/$USER/.ssh/id_rsa -R 7000:localhost:22 username@ip -p 22 &

SSH-Key

Läs följande del hur man kan autentisera sig med RSA nykel utan att behöva skriva lösenord, SSH Autentisering.