System storage manager

From HackerNet
Jump to: navigation, search

System storage manager aka ssm, är ett CLI program som ska vara enkelt att använda. Det har stöd för bla BTRFS, RAID och krypterade volymer. SSM använder flera verktyg, bl.a. Mdadm, Cryptsetup, device-mapper och LVM2.

Installera

yum install system-storage-manager.noarch
apt-get install system-storage-manager

Verify

sudo ssm list

Utöka en LVM volume

Ta reda på vilken volume du vill utöka:

ssm list volumes

För att utöka med 10Gb:

ssm resize -s+10G /dev/centos/root