FastNetMon

From HackerNet
Jump to: navigation, search

High performance DoS/DDoS load analyzer. Kan lyssna på bl.a. Netflow, IPFIX, sFLOW, PCAP, SPAN och PF_RING. Om en överbelastningsattack upptäcks exekveras ett script. Vad scriptet gör avgör man själv, t.ex. maila/SMSa admin eller null routa prefix med ExaBGP.

Installation

Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora

wget https://raw.githubusercontent.com/pavel-odintsov/fastnetmon/master/src/fastnetmon_install.pl -Ofastnetmon_install.pl 
sudo perl fastnetmon_install.pl

Första gången man startar det skapas konf-filer.

sudo /opt/fastnetmon/fastnetmon --daemonize

Konfiguration

Det mesta görs i huvudkonf-filen.

nano /etc/fastnetmon.conf

Starta i screen

screen -S fastnetmon -d -m /root/fastnetmon/fastnetmon

Networks

Lägg in dina egna IP-nät så fastnetmon vet vad som är lokalt.

nano /etc/networks_list
10.10.0.0/24
20.20.0.0/24

Klient

Kolla live.

/opt/fastnetmon/fastnetmon_client

Notify

Default: notify_script_path = /usr/local/bin/notify_about_attack.sh
Skapa script

nano /usr/local/bin/notify_about_attack.sh
chmod +x /usr/local/bin/notify_about_attack.sh

NetFlow

netflow_port = 2055
netflow_host = 0.0.0.0
netflow_sampling_ratio = 1

Graphite

Det finns även integration med Graphite (och således Grafana)

graphite = on
graphite_host = 127.0.0.1
graphite_port = 2003

Loggar

tail -f /var/log/fastnetmon.log