Gitlab

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Gitlab är ett webbaserad git repositry manager med bland annat en inbyggd wiki. Gitlab fungerar som Github gör och dom erbjuder att så man kan hosta sin egna lösning på sin egen server. Se även Git.

Det finns 2 version av Gitlab:

 • Gitlab CE: Community Edition.
 • Gitlab EE: Enterprise Edition.

Installation

Installera dom nödvändiga paketen. Postfix kan man skippa om man har en annan mailserver.

sudo apt-get install curl openssh-server ca-certificates postfix

Lägg till Gitlab's repo och installera sedan Gitlab CE.

curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install gitlab-ce

Konfigurera sedan Gitlab och starta det.

sudo gitlab-ctl reconfigure

Konfiguration

Att konfigurera är väldigt enkelt. Man gör sina ändringar i /etc/gitlab/gitlab.rb efter det kör man sudo gitlab-ctl reconfigure för att dom ska börja gälla.

HTTPS

Ändra följande rad:

external_url "https://git.hackernet.se"

Eftersom hostnamnet är git.hackernet.se så kommer gitlab leta efter private key och certificate filen som heter git.hackernet.se.key/crt under /etc/gitlab/ssl/.

Om du behöver ändra vart cert filerna finns och vad dom heter ändra dessa 2 rader.

nginx['ssl_certificate'] = "/opt/cert/fullchain.pem"
nginx['ssl_certificate_key'] = "/opt/cert/privkey.pem"

Redirect HTTP till HTTPS
Ändra följande rad till true.

nginx['redirect_http_to_https'] = true

LDAP authentication

För mer info kolla Gitlab LDAP document

gitlab_rails['ldap_enabled'] = true
gitlab_rails['ldap_servers'] = YAML.load <<-'EOS' # remember to close this block with 'EOS' below
main: # 'main' is the GitLab 'provider ID' of this LDAP server
   label: 'Hackernet'
   host: 'openldap.hackernet.se'
   port: 389
   uid: 'uid'
   method: 'plain'
   bind_dn: '>ldap bind username>'
   password: '<ldap bind password>'
   active_directory: false
   allow_username_or_email_login: true
   block_auto_created_users: false
   base: '<base DN>'
   user_filter: 
   attributes:
    username: ['uid', 'userid', 'sAMAccountName']
    email:  ['mail', 'email', 'userPrincipalName']
    name:    'cn'
    first_name: 'givenName'
    last_name: 'sn'
   ## EE only
   group_base: 'dc=hackernet,dc=se'
   admin_group: 'cn=wiki'
   sync_ssh_keys: false
 EOS

Gör LDAP användare till admin
För att göra en LDAP användare till admin kör följande kommando i shell:

sudo gitlab-rails console
u = User.find_by_username("LDAPadmin")
u.admin = true
u.save
exit