LAMP

From HackerNet
(Redirected from LEMP)
Jump to: navigation, search

LAMP, även kallat LAMP-stack är en vanlig open-source webbplatform som vanligtvis består av:

Man kan även använda sig av andra kombinationer för att uppnå en liknande webbplatform. Tex:

  • Byta ut Apache mot nginx och då kallas det för LEMP-stack istället.
  • Använda sig av en annan RDBMS som Postgresql eller SQLite.

Flera stora hemsidor använder idag LAMP som sin platform, stora aktörer är bl.a: Wikipedia, MediaWiki och Wordpress.