Nexus FabricPath

From HackerNet
Jump to: navigation, search

FabricPath är en Ethernet fabric-teknologi framtagen av Cisco för Nexus-plattformen. Det är designat för att ge hög skalbarhet och flexibilitet inom ett datacenter genom att kombinera funktioner från både lager 2 och lager 3. Det är MAC-in-MAC overlay som ersätter Spanning-tree protocol med fördelen att inte behöva några blockerade länkar i ett switchat core (L2MP). FabricPath-enheterna nyttjar protokollet Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) för att utbyta information om hur miljön ser ut (vilka switch ID som finns var) och bygger ett SPT (Shortest Path Tree) baserat på den informationen. Ingen STP körs inom FabricPath-nätverket men alla FabricPath Layer 2 gateway devices ska ha samma låga prio för att FP ska vara STP-root och utifrån sett är alla FP-enheter en enda stor STP-switch.

För data plane så enkapsuleras ethernet frames med en FabricPath-header med outside source address och outside destination address vilket sedan kan routas. FP använder conversational learning och BUM skickas i ett MDT som automatiskt byggs av alla enheter, så alla får denna trafik och det är loopfritt. För att veta hur multidestinationstrafik ska forwarderas används FTAG-fältet i FP-headern. Eftersom det används multipla FTAG:s som hashas emellan ger detta lastdelning. För att synka FTAG:ar används en extension till FabricPath IS-IS som heter DRAP (Dynamic Resource Allocation Protocol). DRAP används också för att assigna unika switch ID:n inom FP-domänen men detta går även att konfa manuellt.

När man ska spegla portar (SPAN) kan man välja om man ska strippa fabricpath-headern eller inte. BFD kan man använda om man kör fabricpath som DCI-lösning för att snabba upp konvergens. När man kör vPC i kombination med FabricPath skapas en logisk switch genom att samma FP switch-id annonseras ut från båda noderna i vPC-domänen, detta kallas vPC+. Se även Nexus vPC.

Wireshark kan inte avkoda FabricPath-frames. Cisco FabricPath.PNG

MAC Learning

  • Traditional = Learn SRC MAC of all received traffic
  • FabricPath = Only learn SRC MAC if you already know DST MAC
show mac address-table learning mode

Konfiguration

Aktivera FabricPath

install feature-set fabricpath
feature-set fabricpath

Skapa nyckel för autentisering

key chain FABRICPATH
 key 0
  key-string topsecret123

Global konfiguration med autentisering och fast convergence

fabricpath switch-id 1
fabricpath timers linkup-delay 60

fabricpath domain default
 spf-interval 50 50 50
 lsp-gen-interval 50 50 50
 authentication-type md5   #LSP authentication
 authentication key-chain FABRICPATH
 authentication-check
 log-adjacency-changes 

Konfigurera interface för FabricPath

interface Ethernet1/25
 switchport
 switchport mode fabricpath
 no fabricpath isis hello-padding
 fabricpath isis authentication-type md5   #hello authentication
 fabricpath isis authentication key-chain FABRICPATH

show fabricpath isis interface br

VLAN

vlan 10
 mode fabricpath
 name Server
vlan 20
 mode fabricpath
 name DB
exit

Show

show fabricpath switch-id
show fabricpath topology
show fabricpath conflict all
show fabricpath route
show fabricpath isis

Effektivisera LSP-hanteringen genom att byta IS-IS network type från broadcast till p2p.

interface e1/1
 medium p2p

Traffic Engineering
FabricPath gör ECMP default men man kan styra vilka länkar som används genom att manipulera IGP-metricen. Detta görs per interface.

interface e1/1
 fabricpath isis metric 400

BFD
Man kan slå på BFD på alla FP-interface men notera att VLAN 1 måste vara i fabricpath mode. BFD-klienten blir fabricpath-isis. Echo mode inte är supporterat.

fabricpath domain default
 bfd

show bfd neighbors fabricpath 

Anycast HSRP

De aktiva HSRP-routrarna annonserar anycast switch ID som source switch ID för HSRP MAC i FabricPath IS-IS. Alla andra kan då lastdela genom att skicka till vilken HSRP-router som helst i gruppen. Max antal aktiva HSRP-routrar är 4 st. Se även Cisco HSRP.

hsrp anycast 1 ipv4
 switch-id 111
 vlan 10,11,12
 priority 120
 no shutdown

Man måste köra HSRP version 2 på alla SVI:er som ska dra nytta av Anycast HSRP.

show hsrp anycast

Troubleshooting

ping fabricpath switch-id 101

Send OAM Path Trace Request message to the egress switch ID

traceroute fabricpath switch-id 101

Operation, Administration, and Maintenance

fabricpath-oam
show fabricpath oam loopback database