Nexus vPC

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual Port-Channel är Ciscos MLAG-variant för Nexus-switchar. Båda switchar i paret är aktiva för data plane men den ena noden står för control plane och tar därmed hand om BPDUer och LACPDUer. Det är inte delad management plane (som t.ex. VSS), för att avgöra om noderna i paret har kompatibel konfiguration skickas en kopia med CFS över peer-länken. Alla mac-adresser som switcharna lär sig synkroniseras också med CFS över peer-länken. Se även Cisco EtherChannel.

Initial setup

Aktivera vPC

feature vpc
feature lacp

Skapa vrf för keepalive och assigna interface

vrf context VPC-KEEPALIVE
interface po1
 no switchport
 vrf member VPC-KEEPALIVE
 ip address 10.255.255.1/30
 no shut

Domänkonfiguration
En VPC-domän har default en restore-delay på 30 sekunder.

vpc domain <number>
 role priority 1
 system-priority 1000
 peer-keepalive destination 10.255.255.2 source 10.255.255.1 vrf VPC-KEEPALIVE
 peer-gateway
 auto-recovery
 ip arp synchronize
 ipv6 nd synchronize

Om man kör FabricPath lägg även till: fabricpath switch-id <id>

Konfigurera vPC peer-link

interface port-channel2
 switchport
 switchport mode trunk
 spanning-tree port type network  #för Bridge Assurance
 vpc peer-link

Verify

show vpc 
show vpc peer-keepalive 

Konfiguration

Skapa vPCer genom att assigna interface.

interface Ethernet1/20
 switchport mode trunk
 channel-group 20 mode active

interface port-channel20
 switchport mode trunk
 vpc 20

LACP
NX-OS har ”graceful convergence” aktiverat som standard. Denna funktion förbättrar hanteringen av handskakningen för LACP. När en PortChannel går mot en enhet som inte kör NX-OS så ska denna funktion stängas av för att minska risken att en individuell port går ner i ”suspended state”.

interface port-channel10
 no lacp graceful-convergence

Individual port
Standardparametrarna för hanteringen av individuella portar inom en PortChannel skiljer sig mellan Nexus 7000 och Nexus 5000. När man uppgraderar till nyare NX-OS så läggs "no lacp suspend-individual" till i running config på interface med default-konfiguration, innan syntes inte detta. När Nexus 5000 ansluts till andra nätverksenheter, använd suspend-individual för PortChannel:n.

interface port-channel10 
 lacp suspend-individual

Verify

show run vpc
show vpc brief
show vpc role
show vpc consistency-parameters vpc 5
show vpc orphan ports
show lacp neighbor

vPC Enhancements

Peer-switch
vPC Peer-switch möjliggör för ett vPC-par att presentera sig som en logisk enhet i STP genom att de delar på ett virtuellt bridge ID. Båda peer-enheterna kommer även att skicka ut dessa identiska BPDU:er, samt processa inkommande BPDU:er. Om peer-switch inte är påslaget, är det endast primär-enheten skickar ut BPDU:er och sekundär-enheten agerar proxy för primären och forwarderar inkommande BPDU:er till den över peer-länken. Tack vare peer-switch kortas trafikavbrottet till följd av en peer-krasch ned avsevärt, enlight Cisco själva till under sekunden, på grund av att ingen logisk topologiförändring sker i STP. Det rekommenderas att använda sig av peer-switch i en vPC-domän.

Med peer-switch påslaget är båda peer-enheterna tvugna att ha exakt samma spanning tree-konfiguration för samtliga vPC VLAN. Peer-switch måste även det vara konfigurerat på båda sidor. För att slå på peer-switch:

vpc domain 1
 peer-switch

Peer-gateway
vPC Peer-gateway tillåter en vPC peer-enhet att agera gateway för paket som adresserats till den andra peer-enhetens MAC-adress. På så vis behålls routingen lokalt istället för att i onödan traversera peer-länken. Denna funktion är huvudsakligen till för att på ett bättre sätt hantera enheter som inte använder standard-ARP för sin default gateway, till exempel vissa lastbalanserare. Det finns inga nackdelar med denna teknologi och rekommenderas att aktivera i alla vPC-installationer, även denna funktion ska aktiveras på båda peer-enheterna. För att slå på peer-gateway:

vpc domain 1
 peer-gateway

ARP Sync
För att snabba upp återskapandet av ARP-tabellen efter exempelvis peer-flap eller att ett SVI gått up kan man använda sig av ARP-synkronisering mellan vPC-enheterna. Efter att något av tidigare nämnda händelser inträffat kommer båda enheterna då att synkronisera sina ARP-tabeller med varandra över peer-länken. Det rekommenderas starkt att alltid aktivera IP ARP synchronization på båda peer-enheterna. För att aktivera ARP sync:

vpc domain 1
 ip arp synchronize

show ip arp vpc-statistics 

Failover Behavior

Olika fel kan uppstå i ett datacenter och vPC har vissa mekanismer för att hantera det. Om peer-länken går ner så används peer-keepalive för att kolla status på peeren. Om båda noder är aktiva kommer sekundären att stänga ner alla sina vPC-portar, detta för att förhindra loopar. Går både peer-länk och peer-keepalive ner samtidigt kan det vara svårt att upptäcka samt möjlig service disruption. Kör man heartbeats på mgmt-porten så märks åtminstone att man tappat mgmt av noderna. Heartbeat-gränser går att konfigurera.

Om hela ena noden går ner så kommer den kvarvarande att ta över all forwardering. Var länkar redan innan device failure överlastade kan det såklart bli traffic drops. Finns det något konfigurationsfel mellan noderna så går inte Consistency Check igenom och då kommer endast den primära noden att vara aktiv för forwardering. Beroende på typ av mismatch så genereras syslog-meddelanden.

show vpc consistency-parameters

Back to Back

Man kan koppla ett vpc-par till ett annat vpc-par och köra en vpc på varje sida, detta kallas back-to-back vPC. Detta kan t.ex. användas mellan aggregation och access layer. Det går också att använda som DCI-lösning om man inte använder någon overlay-teknik eller om man vill ha alla länkar aktiva och avgränsa STP. Man kan stänga av att BPDU:er skickas (portfast) och ha varje DC i egen STP-domän.

Det finns inga speciella kommandon eller hårdvarukrav för detta utan det är en implementationsvariant, man konfar vpc på båda sidor. Dock måste vPC domain ID skilja sig mellan paren.

Cisco vPC B2B.PNG