Nexus vPC

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual Port-Channel är Ciscos MLAG-variant för Nexus-switchar. Båda switchar i paret är aktiva för data plane men den ena noden står för control plane och tar därmed hand om BPDUer och LACPDUer. Det är inte delad management plane, som t.ex. Cisco VSS. För att avgöra om noderna i paret har kompatibel konfiguration (consistency validation) skickas en kopia med Cisco Fabric Services över peer-länken. Alla mac-adresser och IGMP snooping som switcharna lär sig synkroniseras också mha CFS över peer-länken. Peer-länken är med i STP men BPDU-hanteringen är modifierad så peer link kommer aldrig att bli blocking/discarding. Icke-vPC portar kommer att hanteras av den lokala STP-processen på varje switch. Se även Cisco EtherChannel.

Det går att köra dynamisk routing över vPC men generellt sett är det inte rekommenderat samt att det endast går på vissa releaser. Det konfigureras under vPC-domänen med layer3 peer-router.

Initial setup

Aktivera vPC

feature vpc
feature lacp

vPC peers skickar varje sekund keepalives mellan varandra. Man kan t.ex. använda mgmt-portarna för keepalives, det är endast små UDP-paket som ska skickas och tas emot.

Keepalive message:

Nexus-vPC-Keepalive.PNG

Exempel: skapa en dedikerad vrf för keepalives och assigna interface.

vrf context VPC-KEEPALIVE
interface po1
 no switchport
 vrf member VPC-KEEPALIVE
 ip address 10.255.255.1/30
 no shut

Domänkonfiguration
En VPC-domän har default en restore-delay på 30 sekunder.

vpc domain <number>
 role priority 1
 system-priority 1000
 system-mac 00:00:11:11:22:22
 peer-keepalive destination 10.255.255.2 source 10.255.255.1 vrf VPC-KEEPALIVE
 peer-gateway
 auto-recovery
 ip arp synchronize
 ipv6 nd synchronize

Default-värden för keepalive: udp-port 3200, vrf management, interval 1000, timeout 5, precedence 6, hold-timeout 3

"system-priority" och "system-mac" bestämmer vilken LACP system priority och actor system som ska användas i LACPDU:er. System MAC används även för BPDU:er. Om man kör FabricPath lägg även till: fabricpath switch-id <id> under domänkonfigurationen. Auto-recovery är på default och det bör det vara, det ser till att man kan bli forwarding trots att peer aldrig kommer upp, t.ex. om man endast har en switch eller den andra inte startar efter ett strömavbrott.

Konfigurera vPC peer-link

interface port-channel2
 switchport
 switchport mode trunk
 spanning-tree port type network  #för Bridge Assurance
 vpc peer-link

Verify

show vpc 
show vpc peer-keepalive 
show vpc role
logging level vpc 5

För att byta role: vpc role preempt

Konfiguration

Skapa vPC:er genom att assigna interface. Status på dessa vPC member ports signaleras med CFS mellan peers.

interface Ethernet1/20
 switchport mode trunk
 channel-group 20 mode active

interface port-channel20
 switchport mode trunk
 vpc 20

LACP
NX-OS har ”graceful convergence” aktiverat som standard. Denna funktion förbättrar hanteringen av handskakningen för LACP. När en PortChannel går mot en enhet som inte kör NX-OS så ska denna funktion stängas av för att minska risken att en individuell port går ner i ”suspended state”.

interface port-channel10
 no lacp graceful-convergence

Individual port
Portar som inte får in LACPDU:er räknas som "individual". Man kan välja om portar som inte lyckas med LACP-förhandling ska fallbacka till individuella switchportar eller suspendas. Detta är t.ex. användbart om man har servrar med multipla NIC som ska PXE-boota. Individuella switchportarna kommer att fortsätta skicka LACPDU:er för att försöka etablera LACP negotiation. Standardparametrarna för hanteringen av individuella portar inom en PortChannel skiljer sig mellan Nexus 7000 och Nexus 5000. När man uppgraderar till nyare NX-OS så läggs "no lacp suspend-individual" till i running config på interface med default-konfiguration, innan syntes inte detta. När Nexus 5000 ansluts till andra nätverksenheter, använd suspend-individual för PortChannel:n.

interface port-channel10 
 lacp suspend-individual

Verify

show vpc brief
show port-channel database
show vpc consistency-parameters vpc 5
show vpc orphan ports
show lacp neighbor

Vid en Type 1 mismatch för ett visst vlan så kommer vlanet endast att suspendas på vPC:er på secondary vPC peer, detta kallas graceful consistency check och är på default.

Advanced troubleshooting

show cfs status
show cfs peers
show cfs internal notification log name vpc

Load balancing method

show port-channel load-balance 

Notera att på Nexus 7000 går det endast ändra load balancing method i default VDC:n och detta slår chassis-wide, däremot går det att ställa in per linjekort.

Multicast
Peers utbyter metrics över CFS för nya sources.

show ip pim internal vpc rpf

vPC Enhancements

Peer-switch
vPC Peer-switch möjliggör för ett vPC-par att presentera sig som en logisk enhet i STP genom att de delar på ett virtuellt bridge ID. Båda peer-enheterna kommer även att skicka ut dessa identiska BPDU:er, samt processa inkommande BPDU:er. Om peer-switch inte är påslaget, är det endast primär-enheten skickar ut BPDU:er och sekundär-enheten agerar proxy för primären och forwarderar inkommande BPDU:er till den över peer-länken. Tack vare peer-switch kortas trafikavbrottet till följd av en peer-krasch ned avsevärt, enligt Cisco själva till under sekunden, på grund av att ingen logisk topologiförändring sker i STP. Det rekommenderas att använda sig av peer-switch i en vPC-domän.

Med peer-switch påslaget är båda peer-enheterna tvungna att ha exakt samma spanning tree-konfiguration för samtliga vPC VLAN. Peer-switch måste även det vara konfigurerat på båda sidor. För att slå på peer-switch:

vpc domain 1
 peer-switch

Peer-gateway
vPC Peer-gateway tillåter en vPC peer-enhet att agera gateway för paket som adresserats till den andra peer-enhetens MAC-adress. På så vis behålls routingen lokalt istället för att i onödan traversera peer-länken. Denna funktion är huvudsakligen till för att på ett bättre sätt hantera enheter som inte använder standard-ARP för sin default gateway, till exempel vissa lastbalanserare. Det finns inga nackdelar med denna teknologi och rekommenderas att aktivera i alla vPC-installationer, även denna funktion ska aktiveras på båda peer-enheterna. För att slå på peer-gateway:

vpc domain 1
 peer-gateway

ARP Sync
För att snabba upp återskapandet av ARP-tabellen efter exempelvis peer-flap eller att ett SVI gått up kan man använda sig av ARP-synkronisering mellan vPC-enheterna. Efter att något av tidigare nämnda händelser inträffat kommer båda enheterna då att synkronisera sina ARP-tabeller med varandra över peer-länken. Det rekommenderas starkt att alltid aktivera IP ARP synchronization på båda peer-enheterna. För att aktivera ARP sync:

vpc domain 1
 ip arp synchronize

show ip arp vpc-statistics 

Nexus 9000

vpc domain 1
 fast-convergence

interface port-channel 10
 lacp vpc-convergence

Det senare används för att förbättra konvergens av Layer 2 EVPN VXLAN.

Hybrid Setup - Spanning Tree
Om man har en mix av enheter på vPC och icke-vPC-portar kopplade till sin vPC-domän kan man ändå välja att switcharna skickar ut olika BPDU:er och därmed lastdela trafiken VLAN-baserat. Denna konfig overidar annan stp rootprio-konf.

spanning-tree pseudo-information
 vlan 10,20 root priority 16384
 vlan 10 designated priority 4096
 vlan 20 designated priority 61440

Failover Behavior

Olika fel kan uppstå i ett datacenter och vPC har vissa mekanismer för att hantera det. Om peer-länken går ner så används peer-keepalive för att kolla status på peeren. Om båda noder är aktiva kommer sekundären att stänga ner alla sina vPC-portar, detta för att förhindra loopar. Går både peer-länk och peer-keepalive ner samtidigt kan det vara svårt att upptäcka samt möjlig service disruption. Kör man heartbeats på mgmt-porten så märks åtminstone att man tappat mgmt av noderna. Heartbeat-gränser går att konfigurera.

Om hela ena noden går ner så kommer den kvarvarande att ta över all forwardering. Var länkar redan innan device failure överlastade kan det såklart bli traffic drops. Finns det något konfigurationsfel mellan noderna så går inte Consistency Check igenom och då kommer endast den primära noden att vara aktiv för forwardering. Beroende på typ av mismatch så genereras syslog-meddelanden.

show vpc consistency-parameters global

Back to Back

Man kan koppla ett vpc-par till ett annat vpc-par och köra en vpc på varje sida, detta kallas back-to-back vPC. Detta kan t.ex. användas mellan aggregation och access layer. Det går också att använda som DCI-lösning om man inte använder någon overlay-teknik eller om man vill ha alla länkar aktiva och avgränsa STP. Man kan stänga av att BPDU:er skickas (portfast) och ha varje DC i egen STP-domän.

Det finns inga speciella kommandon eller hårdvarukrav för detta utan det är en implementationsvariant, man konfar vpc på båda sidor. Dock måste vPC domain ID skilja sig mellan paren.

Cisco vPC B2B.PNG