Cumulus EVPN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ethernet VPN (RFC 7432) är en modernare variant än VPLS för att tillhandahålla Ethernet multipoint services över IP (VXLAN) eller MPLS utan att behöva en central controller. EVPN är en adressfamilj i BGP som används för peer discovery och för att distribuera lokala MAC-adresser och MAC/IP bindings till andra tunnel endpoints. Man använder både L2 och L3 forwarding information och det fungerar ihop med externa IP-prefix. Next-hop i EVPN-uppdateringarna är antingen egress Label Switch Router eller VXLAN Tunnel Endpoint. EVPN skalar bra och har bl.a. features för att hålla koll på hostar som flyttar mellan datacenter (sekvensnummer-community i annonseringarna) och kan då konvergera snabbt. Ett EVPN-nätverk kan göra både bridging och routing och har inbyggd support för multi-tenancy (VPN).

Protokollet är öppet så det finns interoperability med andra network vendors, se t.ex. Arista, Cisco och Quagga EVPN.

Konfiguration

EVPN kan konfigureras på olika sätt beroende på hur designen ser ut. Denna artikel har fokus på VXLAN för data plane encapsulation.

Underlay

Underlay routing kan göras med IGP, iBGP eller eBGP. Alla VTEP:s måste kunna nå varandra. Simpelt exempel:

net add loopback lo ip address 1.1.1.1/32
net add ospf redistribute connected
net add ospf network 0.0.0.0/0 area 0

Overlay

EVPN-peering kan göras både med iBGP och eBGP, det är designen som avgör. Om man kör eBGP mellan leaf och spine får inte spine ändra next-hop i EVPN-uppdateringarna. Man kan välja att alla lokala VNI:er ska annonseras med BGP.

net add bgp autonomous-system 65000
net add bgp neighbor 172.16.0.2 remote-as 65000
net add bgp neighbor 172.16.0.2 update-source lo
net add bgp l2vpn evpn neighbor 172.16.0.2 activate
net add bgp l2vpn evpn advertise-all-vni

EBGP EVPN

net add bgp bestpath as-path multipath-relax

Show

net show bgp evpn summary

Bridging

På varje leaf switch mappas local VLAN till ett VNI (VLAN-based mode). Man bör disablea data plane MAC learning eftersom EVPN tar hand om att utbyta mac-adresser mellan VTEP:s. VNI membership utbyts mellan VTEP:s med hjälp av EVPN type-3. RD/RT-derivering samt import och export görs automatiskt.

net add vlan 100

net add vxlan VNI100 vxlan id 10100
net add vxlan VNI100 vxlan local-tunnelip 1.1.1.1
net add vxlan VNI100 bridge access 100
net add vxlan VNI100 bridge learning off
net add vxlan VNI100 mtu 9216

Show

net show evpn vni
net show bridge macs

L3

Cumulus kan göra både symmetric och asymmetric VXLAN-routing och har stöd för L3 multi-tenancy. För asymmetric mode behövs ingen mer konf än att man per tenant skapar ett anycast SVI på alla leaf. För symmetric mode routing behöver BGP en 1-till-1 mappning mellan L3VNI och tenant-VRF, detta måste vara samma överallt. Man installerar mac-adresser för remote VTEP:s samt genererar RMAC lokalt med ett "dummy"-SVI per switch. RT-import och export görs automatiskt utifrån ASN och VNI.

Distributed symmetric routing

net add vrf Tenant1

net add vxlan VNI30001 vxlan id 30001
net add vxlan VNI30001 bridge access 2301
net add vxlan VNI30001 vxlan local-tunnelip 1.1.1.1
net add vxlan VNI30001 bridge learning off
net add vxlan VNI30001 bridge arp-nd-suppress on
net add bridge bridge ports VNI30001

net add vlan 2301 vrf Tenant1
net add vrf Tenant1 vni 30001

Show

net show evpn vni
net show evpn rmac vni all

Anycast GW

net add vlan 100 ip address-virtual 00:00:11:11:22:22 10.0.0.1/24
net add vlan 100 vrf Tenant1

ARP/ND Suppression
Man kan låta en lokal ARP-proxy hantera requests för att suppressa ARP flooding över VXLAN så mycket som möjligt. MAC+IP address advertisement behövs för ARP suppression.

net add vxlan VNI100 bridge arp-nd-suppress on

Show

net show evpn arp-cache vni all

Type-5 Routes
Prefix-based routing används primärt för destinations utanför DC. EVPN-routes har L3-VNI och RMAC enligt symmetric routing model.

net add bgp vrf Tenant1 autonomous-system 65000
net add bgp vrf Tenant1 l2vpn evpn advertise ipv4 unicast

MLAG

Cumulus har stöd för dual-attached hosts i VXLAN active-active mode. Det krävs ingen speciell konfiguration för detta mer än att alla VNI:er måste konfas identiskt och att peerlinken tillhör bridge. MAC synchronization görs inte med EVPN utan med MLAG.

interface lo
 address 1.1.1.1/32
 clagd-vxlan-anycast-ip 1.1.1.100

Denna anycast-adress sätts som next-hop i de EVPN-uppdaterignar som skickas ut så den adressen måste annonseras i underlay.