Cisco EVPN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ethernet VPN (RFC 8365) är en modernare variant än VPLS för att tillhandahålla Ethernet multipoint services över IP (VXLAN) eller MPLS (RFC 7432) utan att behöva en central controller. EVPN är en adressfamilj i BGP som används för peer discovery och för att distribuera lokala MAC-adresser och MAC/IP bindings till andra tunnel endpoints. Man använder både L2 och L3 forwarding information och det fungerar ihop med externa IP-prefix. Next-hop i EVPN-uppdateringarna är antingen egress Label Switch Router eller VXLAN Tunnel Endpoint. EVPN skalar bra och har bl.a. features för att hålla koll på hostar som flyttar mellan datacenter (sekvensnummer-community i annonseringarna) och kan då konvergera snabbt. Ett EVPN-nätverk kan göra både bridging och routing och har inbyggd support för multi-tenancy (VPN). DHCP Snooping supporteras inte på VXLAN VLAN.

EVPN är ett öppet protokoll så det finns interoperability med andra network vendors, se t.ex. Arista, Cumulus och Quagga EVPN.

Route types

 1. Ethernet Auto-Discovery Route
 2. MAC/IP Advertisement Route
 3. Inclusive Multicast Ethernet Tag Route
 4. Ethernet Segment Route
 5. IP Prefix Route


Type 5 Routes format

Encapsulation: MPLS VXLAN
RT-5 Route: IP Prefix IP Prefix
RD: L3 RD L3 RD
IP Length: prefix length prefix length
IP Address: IP IP
Label: BGP MPLS Label L3VNI
Ext Communities: RT for IP-VRF RT for IP-VRF, Tunnel Type VxLAN, Router MAC

Underlay

Underlay routing kan göras med IGP, iBGP eller eBGP. Alla VTEP:s måste kunna nå varandra med jumbo frames. Alla hårdvaruplattformar har inte stöd för Head-end Replication (aka Ingress Replication) för att lösa tenant BUM så t.ex. med Nexus 5k måste man även köra PIM Bidir i underlay. Notera att IGP-annonsering av NVE loopback address efter boot default kommer att suppressas under 300 sekunder för att overlay ska hinna konvergera. Detta går att ställa in under interface nve 1.

Simpelt NX-OS exempel

feature ospf

interface loopback0
 description VTEP
 ip address 1.1.1.1/32
 ip router ospf 1 area 0

interface Ethernet1/1
 description Uplink
 no switchport
 medium p2p
 mtu 9216
 ip address 10.0.2.2/30
 no shutdown
 ip router ospf 1 area 0

Det går även köra upplänkarna IP unnumbered.

Overlay

EVPN-peering för DC VXLAN-overlay kan göras både med iBGP och eBGP, det är designen som avgör.

Konfig för leafs oavsett iBGP eller eBGP overlay.

feature bgp
feature vn-segment-vlan-based
feature nv overlay
nv overlay evpn

interface nve1
 no shutdown
 host-reachability protocol bgp
 source-interface loopback0

IBGP

Den simplaste EVPN fabricen är IBGP overlay med IGP underlay.

router bgp 65000
 address-family l2vpn evpn
 neighbor 2.2.2.2
 remote-as 65000
 update-source loopback0
 address-family l2vpn evpn
  send-community
  send-community extended

Route Reflector
Precis som med övriga adressfamiljer kan man med hjälp av route reflector öka skalbarhet och förenkla konfigurationen. Spine-switchar kan t.ex. stå för denna roll i en IBGP EVPN setup.

router bgp 65000
 address-family l2vpn evpn
 neighbor 1.1.1.0/24
  remote-as 65000
  update-source loopback0
  address-family l2vpn evpn
   send-community extended
   route-reflector-client

EBGP

Om man bygger sin fabric med EBGP EVPN så måste next-hop-unchanged konfas på spines peeringar mot leaf. Om man kör med autoderiverade RTs måste man skriva om dem innan de når leaf samt att spine switches inte har någon VRF-konfig så man måste slå på retain route-target.

route-map NH-Unchanged permit 10
 set ip next-hop unchanged

router bgp 65000 
 address-family l2vpn evpn
  retain route-target all
 neighbor 1.1.1.0/24
  remote-as 65001 
  address-family l2vpn evpn
   route-map NH-Unchanged out
   rewrite-evpn-rt-asn

All leaf same ASN
Spine

router bgp 65000
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001
 address-family l2vpn evpn
  disable-peer-as-check

Leaf

router bgp 65001
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 65000
 address-family l2vpn evpn
  allowas-in

Verify Overlay

show nve int nve1
show nve peers detail
show bgp l2vpn evpn summary
show nve internal platform interface nve 1 detail 

Bridging

På varje leaf switch mappas local VLAN till ett VNI (VLAN-based mode).

vlan 100
 vn-segment 10100
vlan 101
 vn-segment 10101

VLAN modes:

Cisco-EVPN-VLAN-mode.PNG

HER mha EVPN route typ 3

interface nve1
 member vni 10100
  ingress-replication protocol bgp
 member vni 10101
  ingress-replication protocol bgp

RD och RT för bridging. RT-import/export görs automatiskt utifrån ASN och VNI.

evpn 
 vni 10100 l2 
 rd auto 
 route-target import auto 
 route-target export auto
 exit
 vni 10101 l2 
 rd auto 
 route-target import auto 
 route-target export auto
 exit

Verify

show nve vni
show nve peers data-plane detail
show l2route evpn mac-ip all
show forwarding nve l3 peers
show mac address-table
show system internal l2fwder mac   #Nexus 9000v

vPC

Om man kör vPC får man sätta upp sina VTEP-interface (loopback) med dubbla IP-adresser där secondary IP address används för all VXLAN-trafik. Secondary ska vara samma på både vPC-peers och det är så dom presenterar sig själva som en enda VTEP till remote NVE peers. CFS dubbelkollar att man har gjort rätt. Sista oktetten i loopbacks primära IP-adress används för att generera RMAC när man kör vPC. Varje vPC-peer har separata BGP-sessioner till spine. I övrigt måste de ha identisk konfiguration när det gäller VLAN, VNI och NVE (show vpc consistency-parameters vni).

interface loopback0
 ip address 100.0.0.11/32
 ip address 100.0.0.100/32 secondary

vPC Domain best practice när man kör EVPN.

vpc domain 1
 peer-switch
 peer-keepalive destination 10.0.0.2 source 10.0.0.1
 peer-gateway
 ipv6 nd synchronize
 ip arp synchronize

vPC Fabric Peering
I nyare NX-OS på N9k behövs ingen fysisk peer-link längre utan man kan köra CFSoIP över fabricen, detta sparar portar och kallas vPC Fabric Peering. Data plane traffic görs över en VXLAN-tunnel. Man berättar för switchen vilka som är fabric-länkar och dessa trackas då.

hardware access-list tcam region in-flow-redirect 512
vpc domain 1
 peer-keepalive destination 10.0.0.2 source 10.0.0.1
 virtual peer-link destination 10.0.10.2 source 10.0.10.1/32 
 peer-switch
 peer-gateway
 ip arp synchronize
 ipv6 nd synchronize

Verify

show vpc
show vpc fabric-ports
show vpc virtual-peerlink vlan consistency

advertise-pip
Default annonseras alla Layer-3 routes med secondary IP address (VIP) på VTEP. Prefix routes och leaf switch generated routes synkas ej mellan vPC leaf switches. Om t.ex. vPC-switch och dennes peer har asymmetric external Layer-3 connections och vissa routes endast är nåbara via den ena eller om man ska agera DHCP Relay åt tenants så kan traffic blackholing uppstå med default beteendet. Man kan därför konfa att route type 5 routes ska annonseras med primary IP address så det blir next-hop för fabricen.

router bgp 65000
 address-family l2vpn evpn
 advertise-pip

Backup routing
Om den ena vPC-peeren tappar sina upplänkar till spine och man inte har någon backup routing så uppstår traffic blackholing. Detta kan man motverka genom att bygga en backup-väg över peer-linken till den andra peeren.

vlan 99

interface vlan99
 ip address 10.99.99.1/30
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode

Nexus 5600

vpc nve peer-link-vlan 99

BD-oriented mode

I VLAN-based mode är VNI-to-VLAN mapping switch wide men om man lägger in bridge domains emellan så kan man uppnå att VNI-to-VLAN mapping endast är port wide. Dvs man kan använda samma 802.1Q tag på flera portar men de är mappade till olika VNI:er. Konfen ser lite annorlunda ut men både bridging och routing funkar.

Nexus 7k

feature vni
feature-set fabric
feature fabric forwarding

vni 10000

system bridge-domain 100
bridge-domain 100
 member vni 10000

encapsulation profile vni Tenant1-101
 dot1q 101 vni 10000

interface e2/1
 no switchport
 service instance 1 vni
 no shutdown
 encapsulation profile Tenant1-101 default

interface Bdi 100
 vrf member Tenant1
 ip address 10.0.0.1/24

Routing

NX-OS gör endast symmetric vxlan routing, dvs EVPN-routes har både L2VNI och L3VNI. Man anger NVE overlay VLAN:s. Dessa ska ej användas som vanliga VLAN.

system vlan nve-overlay id 3001-3200

RT-import och export görs automatiskt utifrån ASN och VNI.

vrf context Tenant1
 vni 30001
 rd auto
 address-family ipv4 unicast
 route-target both auto
 route-target both auto evpn

Varje tenant VRF behöver ett VRF overlay VLAN och ett SVI för VXLAN routing.

interface nve1
 member vni 30001 associate-vrf

vlan 3001
 vn-segment 30001

interface Vlan3001
 no shutdown
 mtu 9216
 vrf member Tenant1
 ip forward
 ipv6 forward

Verify

show nve vrf
show nve internal bgp rnh database vni 30001

Exempel, tenant routing table

routing-context vrf Tenant1
show ip route

10.1.0.10/32, ubest/mbest: 1/0
  *via 100.64.0.11%default, [200/0], 00:02:44, bgp-65000, internal, tag 65000 (evpn) segid: 30001 
  tunnelid: 0xa000003 encap: VXLAN

Troubleshooting

show troubleshoot l3 ipv4 10.0.0.10 src-ip 10.0.0.20 vrf Tenant1

Anycast GW

Om man slår på anycast gateway feature för ett VNI så måste det enableas på alla VTEP:s där VNI finns.

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.1111.2222

interface Vlan100
 vrf member Tenant1
 ip address 10.0.0.1/24
 fabric forwarding mode anycast-gateway
 no shut

ARP Suppression

Man kan låta en lokal ARP-proxy hantera requests för att suppressa ARP flooding över VXLAN så mycket som möjligt. Notera att ARP Suppression inte jobbar med något IPv6-relaterat.

interface nve1
 member vni 10100
 suppress-arp
 member vni 10101
 suppress-arp
show ip arp suppression-cache detail

OBS på vissa plattformar måste man karva TCAM för att kunna konfigurera arp-suppression. Här är ett exempel för Nexus 9000v.

show run all | inc "hardware access-list tcam region"

hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 512
copy run start
reload

hardware access-list tcam region arp-ether 256 double-wide
copy run start
reload

External Connectivity

Prefix-based routing (Type-5 Routes) används primärt för destinations utanför DC. IP-VRF till IP-VRF görs enligt interface-less model dvs routsen har en RMAC attached.

router bgp 65000
 address-family l2vpn evpn
  maximum-paths ibgp 4

 vrf Tenant1
  address-family ipv4 unicast
   advertise l2vpn evpn
   redistribute direct route-map ALLOW-ALL

Verify

show bgp ip unicast vrf Tenant1

Exempel på släppa ut en tenant (10.0.0.0/24) ifrån evpn-vxlan-fabricen. Vanlig OSPF pratas mellan border leaf och external device. På border leaf:

router ospf 100
 vrf Tenant1
  redistribute bgp 65000 route-map ALLOW-ANY

router bgp 65000
 vrf Tenant1
  address-family ipv4 unicast
   advertise l2vpn evpn
   redistribute ospf 100 route-map ALLOW-ANY
   aggregate-address 10.0.0.0/24

DHCP Relay

VXLAN EVPN har stöd för DHCP relay-funktionalitet. I en multi-tenant-lösning används tre suboptions av Option 82.

 • Sub-option 151 - Virtual Subnet Selection
 • Sub-option 11 - Server ID Override
 • Sub-option 5 - Link Selection
feature dhcp

service dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option vpn
ipv6 dhcp relay

Om DHCP-server är nåbar i default-VRFen.

interface Vlan1001
 description Tenant facing SVI
 ip dhcp relay address 100.0.1.10 use-vrf default

Om DHCP-server finns i tenant-VRF måste man skapa ett unikt tenant-loopback per VTEP eftersom det måste vara en unik IP-adress som source för de relayade DHCP-paketen för att servern ska kunna svara till rätt relay agent.

interface loopback11
 vrf member Tenant1
 ip address 11.11.11.11/32

interface Vlan1001
 description Tenant facing SVI
 ip dhcp relay address 100.0.1.10 
 ip dhcp relay source-interface loopback11

Multicast

EVPN kan lösa IPv4 routed multicast för tenants (TRM). Man kör MVPN ovanpå vxlan-fabricen för att förhindra onödig multicast-forwardering, samma som i MPLS-nät fast utan PIM. Man använder ngMVPN, det behövs ingen RP och designated router är distribuerad (Anchor DR). Inga PIM- eller IGMP-paket skickas alltså över fabricen utan BGP gör jobbet. PIM ASM och PIM SSM funkar i overlay men inte PIM BiDir. Man har en multicastgrupp i underlay per vrf (coret måste vara multicast-baserat). L2 only mode finns också när man t.ex. inte har någon VRF. Med TRM så är inte advertise-pip och advertise virtual-rmac supporterat.

feature ngmvpn
ip igmp snooping vxlan
advertise evpn multicast
ip multicast overlay-spt-only

Tenant

interface loopback 300
 vrf member Tenant-TRM
 ip address 1.1.1.1/32
 ip pim sparse-mode

vrf context Tenant-TRM
 vni 30000
 ip pim rp-address 1.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
 ip pim ssm range 232.0.0.0/8
 address-family ipv4 unicast
 route-target both auto
 route-target both auto mvpn
 route-target both auto evpn

IP 1.1.1.1 ska finnas på alla VTEPs samt att "ip pim sparse-mode" ska läggas på tenants L3SVI:er.

Verify

show fabric multicast vrf all
show fabric multicast globals

VXLAN EVPN Multi-Site

Man kan bygga en multisite lösning genom att upprätta eBGP-sessioner mellan så kallade border gateways och låta dem skriva om next-hop i EVPN-uppdateringarna, dvs reoriginera EVPN-routes. VTEPs ser endast neighbors och border gateways i sin egen fabric. Alla externa routes har border gateway som next-hop och BGW gör data plane decapsulation och re-encapsulation. Det går alltså att sträcka L2 mellan siter men man får åtminstone protection och enforcement points i form av BGWs och storm-control. BGW-rollen går även att kombinera med vanlig VRF-Lite, t.ex. om det kommer in back-to-back VRF kopplingar för tenants.

Varje sites border gateways sätts upp som anycast (virtual IP), för lastdelning och redundans, och BGWs pratar VIP till VIP med varandra mellan siterna. Utöver VIP har varje BGW en PIP (man använder primary VTEP IP), den används för L2 BUM. Mellan siter är det endast ingress replication för BUM-transport men inom siterna kan det vara PIM ASM eller ingress replication. Det behöver heller inte matcha mellan siterna. BGWs blir BUM-DF per L2VNI, på så sätt distribueras trafiken. Election process görs och DF synkas med hjälp av Route Type 4 (Ethernet segment route) mellan BGWs inom siten. BGW har flera inbyggda split horizon regler för att kunna flooda till alla samtidigt som loopar undviks. Det finns även pseudo-BGW, dvs leaf utan spine. Då har man ingen internal site vtep neighbor. Det är t.ex. användbart vid migreringar in i en EVPN/VXLAN fabric.

evpn multisite border-gateway <id>

interface loopback 100
 description Anycast BGW IP

interface nve 1
 source-interface loopback 0
 host-reachability protocol bgp
 multisite border-gateway interface loopback 100
 
 member vni 200  #Every L2VNI that needs stretch
 multisite ingress-replication


interface ethernet1/1
 description DCI
 evpn multisite dci-tracking
 
interface ethernet1/2
 description Spine
 evpn multisite fabric-tracking

router bgp 65000
 address-family l2vpn evpn
 neighbor 10.0.0.2
  remote-as 65001
  peer-type fabric-external
  address-family l2vpn evpn
   rewrite-evpn-rt-asn

Tracking är mandatory annars reorigineras inga EVPN routes, det görs endast om det finns DCI/fabric links som är uppe. Man konfar heller inte next-hop-self, detta händer av sig själv eftersom EVPN fungerar så default.

show nve multisite
show nve ethernet-segment
show nve multisite dci-links
show nve multisite fabric-links

För "show nve ethernet-segment" notera att L3VNI alltid står som aktiv på alla BGWs eftersom designated-forwarder election inte görs för dem.

Storm-control

evpn storm-control broadcast level 10

Overlay Stitching

Man kan binda ihop overlays med hjälp av EVPN, t.ex. VXLAN <-> MPLS VPN.

IOS-XE

vrf definition Tenant1
 rd 125:101
 
 address-family ipv4
 route-target export 65000:30001
 route-target import 65000:30001
 route-target export 65000:30001 stitching
 route-target import 65000:30001 stitching
 exit-address-family

bridge-domain 3001
 member vni 30001

interface BDI3001 
 vrf forwarding Tenant1
 ip address 169.254.0.1 255.255.255.0
 encapsulation dot1Q 3001
 no shut

interface nve1
 no ip address
 no shutdown
 source-interface Loopback0
 host-reachability protocol bgp
 member vni 30001 vrf Tenant1

router bgp 65000
 bgp log-neighbor-changes
 no bgp default ipv4-unicast
 no bgp default route-target filter
 neighbor 10.0.0.11 remote-as 65000
 neighbor 10.0.0.11 update-source Loopback0
 neighbor 10.0.0.250 remote-as 65000
 neighbor 10.0.0.250 update-source Loopback0

 address-family vpnv4
 import l2vpn evpn re-originate 
 neighbor 10.0.0.250 activate
 neighbor 10.0.0.250 send-community extended
 exit-address-family

 address-family l2vpn evpn
 import vpnv4 unicast re-originate
 neighbor 10.0.0.11 activate
 neighbor 10.0.0.11 send-community both
 exit-address-family

Detta autoskapas på ASR.

interface Tunnel0
 ip unnumbered Loopback0
 no ip redirects
 ip mtu 9216
 tunnel source 10.0.0.25
 tunnel mode udp multipoint
 tunnel src-port 4789

NXOS

vrf context Tenant1
 vni 30001
 rd auto
 address-family ipv4 unicast
   route-target both auto
   route-target both auto evpn 

router bgp 65000
 neighbor 10.2.2.2 remote-as 65000
  address-family vpnv4 unicast
   import l2vpn evpn reoriginate
 neighbor 10.10.10.201 remote-as 65000
  address-family l2vpn evpn
   import vpn unicast reoriginate

L3 EVPN over Segment Routing

feature bgp
install feature-set mpls
feature-set mpls
feature mpls segment-routing
feature mpls evpn