PowerDNS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

PowerDNS är en open source DNS som skapades i slutet av 1990 talet. PowerDNS är väldigt anpassningsbart för man är inte bunden att använda enbart text filer utan man kan ha sina records i databaser också. Det har gjort att PowerDNS har blivit enkelt att integrera i andra tjänster som tex PhpIPAM och det finns ännu fler olika web interface på nätet. PowerDNS har också något dom kallar för en supermaster, som gör att nya zoner som skapas automatiskt finns på alla slavar. PowerDNS har också ett väldigt bra DNSSEC stöd och driver 90% av Europas DNSSEC domäner.

PowerDNS har delats upp i två delar, PowerDNS Authoritative Server och PowerDNS Recursor.

PowerDNS Authoritative Server

Authoritative server är den sort DNS server som har hand om en domän. Klienter frågar denna servern för att få svar på sina DNS uppslag.

Termer

Native replication: PowerDNS kommer inte skicka ut eller agera vid en DNS update notification. Utan tar förgivet att backend systemet tar hand om replikeringen. Att låta databaser ta hand om replication har visat sig väldigt stabilt enligt PowerDNS även vid dålig anslutning. Native väljs default på nya zoner.

Master operation: PowerDNS skickar ut notifikationer till sina slavar vid en zone ändring och sköter själv replikeringen till en slav server.

Slave operation: Vid uppstart skickar PowerDNS en request till alla backends en lista med domäner som nyligen inte kollat om dom ändrats. Alla domäner som inte har senaste versionen kommer laddas ner.

Supermaster: En supermaster automatiskt konfigurerar slavar med nya zoner när dom skapas. För att det ska fungera krävs bla att slaven vet om vem som är supermaster, supermastern har ett SOA record i domänen och att ett NS record måste finnas som stämmer överens med supermastern IP'n som konfigurerats på slaven.

Lägg till PowerDNS repo och installera epel samt yum priority plugin.

yum install epel-release yum-plugin-priorities
curl -o /etc/yum.repos.d/powerdns-auth-master.repo https://repo.powerdns.com/repo-files/centos-auth-master.repo

Installera sedan PowerDNS servern.

yum install pdns

Börja med att lägga till PowerDNS repot:

echo "deb [arch=amd64] http://repo.powerdns.com/ubuntu xenial-auth-master main" > /etc/apt/sources.list.d/pdns.list

Skapa sedan /etc/apt/preferences.d/pdns med följande innehåll:

Package: pdns-*
Pin: origin repo.powerdns.com
Pin-Priority: 600

Kör sedan dessa kommandon:

curl https://repo.powerdns.com/CBC8B383-pub.asc | sudo apt-key add - &&
sudo apt-get update

Installera sedan PowerDNS servern.

sudo apt-get install pdns-server

Välj vilken backend du vill använda, olika backends har olika stöd se följande lista.(Bind stöd är inbyggt)

pdns-backend-geoip - geoip backend for PowerDNS
pdns-backend-ldap - LDAP backend for PowerDNS
pdns-backend-lua - Lua backend for PowerDNS
pdns-backend-mydns - MyDNS compatibility backend for PowerDNS
pdns-backend-mysql - generic MySQL backend for PowerDNS
pdns-backend-pgsql - generic PostgreSQL backend for PowerDNS
pdns-backend-pipe - pipe/coprocess backend for PowerDNS
pdns-backend-remote - remote backend for PowerDNS
pdns-backend-sqlite3 - sqlite 3 backend for PowerDNS
pdns-backend-tinydns - tinydns compatibility backend for PowerDNS

Konfiguration

10.0.0.1 Supermaster.hackernet.se

10.0.0.2 ns1.hackernet.se

10.0.0.3 ns2.hackernet.se

I guiden har vi valt att använda MySQL som backend. Och skapa en supermaster server som låter PowerDNS sköta replikeringen.

Master

Lägg in följande i /etc/powerdns/pdns.conf:

allow-recursion=0.0.0.0/0
allow-axfr-ips=10.0.0.2/32,10.0.0.3/32
also-notify=10.0.0.2,10.0.0.3
config-dir=/etc/powerdns
daemon=yes
disable-axfr=no
guardian=yes
local-address=0.0.0.0
local-port=53
log-dns-details=on
loglevel=3
module-dir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pdns/
master=yes
slave=no
setgid=pdns
setuid=pdns
socket-dir=/var/run
version-string=powerdns
include-dir=/etc/powerdns/pdns.d
launch=gmysql

I /etc/powerdns/pdns.d skapa filen pdns.local.gmysql.conf. Om filen redan fanns gå till nästa steg.

gmysql-host=localhost
gmysql-port=
gmysql-dbname=pdns
gmysql-user=pdns
gmysql-password=<PaSSw0RD>
gmysql-dnssec=yes

Om filen skulle finnas med ett lösenord redan i så är det troligt att under installationen så skapades det en databas och fylldes med default tables. Ifall du behöver skapa tables själv så kör följande MySQL kommando för att skapa dom.

MySQL kommandon.

CREATE TABLE domains (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 name         VARCHAR(255) NOT NULL,
 master        VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
 last_check      INT DEFAULT NULL,
 type         VARCHAR(6) NOT NULL,
 notified_serial    INT DEFAULT NULL,
 account        VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
) Engine=InnoDB;

CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name);


CREATE TABLE records (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 domain_id       INT DEFAULT NULL,
 name         VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
 type         VARCHAR(10) DEFAULT NULL,
 content        VARCHAR(64000) DEFAULT NULL,
 ttl          INT DEFAULT NULL,
 prio         INT DEFAULT NULL,
 change_date      INT DEFAULT NULL,
 disabled       TINYINT(1) DEFAULT 0,
 ordername       VARCHAR(255) BINARY DEFAULT NULL,
 auth         TINYINT(1) DEFAULT 1,
 PRIMARY KEY (id)
) Engine=InnoDB;

CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type);
CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id);
CREATE INDEX recordorder ON records (domain_id, ordername);


CREATE TABLE supermasters (
 ip          VARCHAR(64) NOT NULL,
 nameserver      VARCHAR(255) NOT NULL,
 account        VARCHAR(40) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (ip, nameserver)
) Engine=InnoDB;


CREATE TABLE comments (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 domain_id       INT NOT NULL,
 name         VARCHAR(255) NOT NULL,
 type         VARCHAR(10) NOT NULL,
 modified_at      INT NOT NULL,
 account        VARCHAR(40) NOT NULL,
 comment        VARCHAR(64000) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
) Engine=InnoDB;

CREATE INDEX comments_domain_id_idx ON comments (domain_id);
CREATE INDEX comments_name_type_idx ON comments (name, type);
CREATE INDEX comments_order_idx ON comments (domain_id, modified_at);


CREATE TABLE domainmetadata (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 domain_id       INT NOT NULL,
 kind         VARCHAR(32),
 content        TEXT,
 PRIMARY KEY (id)
) Engine=InnoDB;

CREATE INDEX domainmetadata_idx ON domainmetadata (domain_id, kind);


CREATE TABLE cryptokeys (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 domain_id       INT NOT NULL,
 flags         INT NOT NULL,
 active        BOOL,
 content        TEXT,
 PRIMARY KEY(id)
) Engine=InnoDB;

CREATE INDEX domainidindex ON cryptokeys(domain_id);


CREATE TABLE tsigkeys (
 id          INT AUTO_INCREMENT,
 name         VARCHAR(255),
 algorithm       VARCHAR(50),
 secret        VARCHAR(255),
 PRIMARY KEY (id)
) Engine=InnoDB;

CREATE UNIQUE INDEX namealgoindex ON tsigkeys(name, algorithm);


Ta bort pdns.simplebind.conf om du inte tänkt använda bind som backend.


Starta sedan om PowerDNS tjänsten.

service pdns restart

Slave

Gör exakt samma på slaven med databasen fast lägg in följande i pdns.conf istället:

allow-recursion=0.0.0.0/0
config-dir=/etc/powerdns
daemon=yes
disable-axfr=yes
guardian=yes
local-address=0.0.0.0
local-port=53
log-dns-details=on
loglevel=3
module-dir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pdns/
master=no
slave=yes
slave-cycle-interval=60
setgid=pdns
setuid=pdns
socket-dir=/var/run
version-string=powerdns
include-dir=/etc/powerdns/pdns.d
launch=gmysql

Slaven kommer fråga supermastern efter ny zone update var 60 sekund. Vanligast är att mastern skickar ut en notifikation till slaven men om det skulle vara problem med anslutningen under den tiden så kommer slaven fråga mastern när dom kan nå varandra igen.

Lägg till en supermaster för slaven.

Logga in på databasen med:

mysql -u pdns -p

Byt till databasen:

USE pdns;

Lägg in en rad i supermasters table:

insert into supermasters values ('10.0.0.1', 'supermaster.hackernet.se', 'admin');

Lämna MySQL:

exit;

Starta om PowerDNS:

service pdns restart

Skapa zone

Skapa en zone med hjälp av pdnsutil:

pdnsutil create-zone hackernet.se supermaster.hackernet.se

Lägg till några A record:

pdnsutil add-record hackernet.se supermaster A 10.0.0.1
pdnsutil add-record hackernet.se ns1 A 10.0.0.2
pdnsutil add-record hackernet.se ns2 A 10.0.0.3

Lägg till fler NS record:

pdnsutil add-record hackernet.se @ NS ns1.hackernet.se
pdnsutil add-record hackernet.se @ NS ns2.hackernet.se

Ändra zonen från native zone till master zone.

pdnsutil set-kind hackernet.se master

Verifiera att zonen är master:

pdnsutil show-zone hackernet.se

Skicka ut en notifikation med mastern eller vänta tills slaven själv hämtar zonen:

pdns_control notify hackernet.se

Säkra upp zonetransfer

Man kan säkra upp zonetransfer med hjälp av en TSIG nykel.

Börja med att generera en TSIG nyckel på master servern.

pdnsutil generate-tsig-key tsig-transfer hmac-sha512

Aktivera sedan nykel på det zoner du vill säkra upp.

pdnsutil activate-tsig-key hackernet.se tsig-transfer master

Lista sedan TSIG nykeln så du kan kopiera den till slaven.

pdnsutil list-tsig-keys

Importera nyckeln på slaven.

pdnsutil import-tsig-key tsig-transfer hmac-sha512 'Långsuperhackerkod'

Aktivera sedan TSIG nykeln på samma zoner som på mastern.

pdnsutil activate-tsig-key hackernet.se tsig-transfer slave

Att tänka på: Det är viktigt att nyckeln har samma namn på både mastern och slaven.

PowerDNS Recursor

Skickar vidare din fråga till olika DNS servrar tills den hittar svaret.

Installation

Debian/Ubuntu

apt-get install pdns-recursor

Konfiguration

Recursor är väldigt simpelt att konfigurera upp. Om man vill köra recursor och authoritative på samma server så behöver man byta vilken port recursor lyssnar på. Och sedan skicka vidare svar från authoritative servern som den inte kan svara på.

recursor.conf

forward-zones=8.8.8.8,8.8.4.4
trace=on

Recursor och authoritative

Lägg till följande rad i pdns.conf:

recursor=127.0.0.1:5678

Och ändra vilken port recursor lyssnar på i recursor.conf:

local-port=5678

Var noga med att peka på rätt port så att du inte pekar tillbaka på authoritative servern för då kommer man få en loop.

DNSSEC

DNSSEC är en funktion som signerar DNS-uppslagningar med krypto nycklar så att man kan säkerställa att det svaret man fått kommit från rätt källa, och inte manipulerats på vägen. Med DNSSEC skyddas du från bland annat cacheförgiftning och pharming som är dom vanligaste attackerna.

För att sätta på DNSSEC:

pdnsutil secure-zone ZONE

För att stänga av DNSSEC:

pdnsutil disable-dnssec ZONE

Kör sedan följande kommando för visa dina DS record:

pdnsutil show-zone ZONE

Outputen du är intresserad av är i slutet och ser ut som följande:

...
DS = hackernet.se. IN DS 17379 13 1 75a7f4a06792509298bfb0996df3614b129a6570 ; ( SHA1 digest )
DS = hackernet.se. IN DS 17379 13 2 c72f7424c86a46866499ae284bec1b55095ca32e0f6955a9a9ba21df5d010d57 ; ( SHA256 digest )
...

Formatet för ett DS record är:

DS = <zone name> IN DS <key tag> <dnskey algo> <digest type> <key digest>

Det din domän återförsäljare kommer vara intresserad av för att kunna uppdatera din Top-level domain är:

 • Key tag: 17379
 • DNSKEY Algorithm: 13 (ECDSAP256SHA256)
 • Digest Type: 1 (SHA-1)
 • Key Digest: 75a7f4a06792509298bfb0996df3614b129a6570

Dynamic DNS

Gör att en DHCP server automatiskt uppdaterar båda din forward och reverse zone när den tilldelar en enhet en IP, då slipper man själv uppdatera zoner.

DDNS stöds bara av följande backends

 • gmysql
 • gpgsql
 • gsqlite3
 • goracle
 • godbc

Börja med att generera en TSIG nykel som kommer användas för att göra uppdateringen säkrare:

pdnsutil generate-tsig-key ddns_update hmac-sha512

Aktivera nykeln på dom domäner du vill uppdatera.

 pdnsutil set-meta hackernet.se TSIG-ALLOW-DNSUPDATE ddns_update

Tillåt enbart vissa nät att få uppdatera zonen.

pdnsutil set-meta hackernet.se ALLOW-DNSUPDATE-FROM 192.168.1.0/24
pdnsutil set-meta hackernet.se ALLOW-DNSUPDATE-FROM 10.100.0.0/24

Se till så att mastern skickar en notification till slavarna vid varje uppdatering. Annars får man vänta tills slaven själv frågar mastern.

pdnsutil set-meta hackernet.se NOTIFY-DNSUPDATE 1

Lägg sedan till följande rad i pdns.conf

dnsupdate=yes

Starta om PowerDNS, för att verifiera att det funkar kan du köra följande kommando:

nsupdate <<!
server <ip> <port>
zone hackernet.se
update add ddnstest.hackernet.se 3600 A 10.13.37.1
key ddns_update <lång nykel>
send
! 

Om det funkar kommer ett record i hackernet.se zonen att skapas som heter ddnstest. Repitera på fler domäner samt reverse zoner om sådana finns. Samma nykel kan användas på alla zoner om man vill.

dhcpd

Konfigurera din DHCP server att använda nykeln och det namn du valt på nykeln i detta fallet ddns_update.

Under här kommer ett exempel för ISC_DHCP.

Skapa en fil som heter ddns.key med följande innehåll under /etc/dhcp/:

key "ddns_update" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "<lång nykel>";
};

Lägg sedan in följande rader i DHCP conf filen:

ddns-updates on;
ddns-update-style interim;
update-static-leases on;

ddns-domainname "hackernet.se";
ddns-rev-domainname "in-addr.arpa.";

include "/etc/dhcp/ddns.key";
zone hackernet.se {
  primary 127.0.0.1;
  key ddns_update;
}

zone 0.168.192.in-addr.arpa. {
  primary 127.0.0.1;
  key ddns_update;
}

Byt ut 127.0.0.1 mot din primära dns server.

Starta om DHCP servern.

Tools

Det finns massa olika verktyg för PowerDNS tex kraftiga webinterface och cli verktyg.

PDNS Manager

Ett enkelt webinterface där du kan skapa nya zoner, records och som har stöd för att signa certifikat med Let's Encrypt och ett API.

https://pdnsmanager.lmitsystems.de/

Poweradmin

Ett webinterface som också kan skapa zoner och records men har även ett bättre stöd för användare där man kan ställa in permissions på vilka domäner som en användare får ändra i. Och har stöd för att LDAP koppla användare.

http://www.poweradmin.org/

pdnsutil

Är ett CLI verktyg för PowerDNS. Där man i stort sett kan göra allt på zoner tex generera och lägga till tsig nycklar, migrera backend lösning, benchmarka backend delen och mycket mer.

Skapa en native zone:

pdnsutil create-zone hackernet.se

Skapa en native zone med ett NS record:

pdnsutil create-zone hackernet.se ns1.hackernet.se

Skapa en slave zone där IP'n i slutet är master server:

pdnsutil create-slave-zone hackernet.se 10.0.0.1

Editera en zone:

pdnsutil edit-zone hackernet.se

Skapa ett NS record:

pdnsutil add-record hackernet.se @ NS ns1.hackernet.se

Skapa ett record:

pdnsutil add-record hackernet.se ns1 [A/AAAA/MX/CNAME/...] 10.0.0.2

Lista alla zoner:

pdnsutil list-all-zones

Ändra zone operation:

pdnsutil set-kind hackernet.se master/native/slave

Tillåt alla IP's som är inlagda som en namnserver för domänen att göra zone transfers:

pdnsutil set-meta hackernet.se ALLOW-AXFR-FROM AUTO-NS

Öka SOA serial med 1:

pdnsutil increase-serial hackernet.se

pdnscat

pdnscat är ett bash script som hämtar alla records genom PowerDNS API och gör så att man kan greppa på records. När man filtrerat ner till ett resultat så kan man välja att SSHa mot det recordet med förinställda username som root, admin och den användaren du är.

Curl och JQ behövs för att scriptet ska fungera.

git clone https://github.com/Hackernet-se/pdnscat
./pdnscat arg1 arg2 arg3 ... [f] [a|r|q] ..."

Exempel

sparco@jumpgate:~$ y ns  
10.240.100.12  A    ns3
172.22.0.12   A    ns4
10.240.100.13  A    ns5
172.22.0.13   A    ns6


sparco@jumpgate:~$ y ns 5  
10.240.100.13  A    ns5
sparco@jumpgate:~$ y ns 5 r                   
                                 
--- IP and hostname ---                     
10.240.100.13                          
ns5                               
ssh root@10.240.100.13                      
                                 
root@10.240.100.13's password:                  
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-79-generic x86_64)


sparco@jumpgate:~$ y rsg f
10.60.0.50   A    rsg-proxy.hackernet.se.
10.60.0.4    A    esxispa1-ilo.rsg.hackernet.se.
10.60.0.5    A    esxispa2-ilo.rsg.hackernet.se.
10.60.0.6    A    esxispa3-ilo.rsg.hackernet.se.
10.60.0.16   A    esxispa3.rsg.hackernet.se.
10.60.0.53   A    foreman.rsg.hackernet.se.
10.60.0.12   A    ilocz3128ldh5.rsg.hackernet.se.
10.60.0.5    A    ilocz3128ldje.rsg.hackernet.se.
10.60.0.6    A    ilocz3128ldjv.rsg.hackernet.se.
10.60.0.10   A    ilocz3128ldjy.rsg.hackernet.se.
10.60.0.11   A    ilocz3128ldkb.rsg.hackernet.se.
10.60.0.4    A    ilocz3128le5v.rsg.hackernet.se.
10.60.0.7    A    ilocz32025rlt.rsg.hackernet.se.
10.60.0.9    A    ilocz32025rma.rsg.hackernet.se.
10.60.0.8    A    iloczj2100hf4.rsg.hackernet.se.

Abbreviation

AXFR= Är en full zone transfer som överför hela zonen.

IXFR= Är en incremental zone transfer som endast överför det som har förändrats.