Pmacct

From HackerNet
Revision as of 20:36, 8 March 2016 by Helikopter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pmacct är ett verktyg för att samla ihop och aggregera data om IP-trafik, som t.ex. Ntopng. Det kan (med dess underkomponenter) samla in interface-trafik (libpcap), NetFlow, IPFIX, sFlow och ULOG. Man kan spara datan i minne, flat-files eller diverse databaser, t.ex. MySQL, PgSQL, SQLite, MongoDB. pmacct kan användas för att skicka data till bl.a. RRDtool, Net-SNMP, MRTG och Cacti. Det går även att peera med routrar med BGP eller IS-IS för att få ut routinginformation (passiv granne, dvs annonserar aldrig något).

pmacct: commandline pmacct client, used to retrieve data from a memory plugin

pmacctd: libpcap-based accounting daemon, it captures packets from an interface it is bound to.

nfacctd: NetFlow accounting daemon, it listens for NetFlow packets v1/v5/v7/v8/v9 and IPFIX on one or more interfaces (IPv4 and IPv6).

Installation

Ubuntu 15.10

sudo apt-get -y install pmacct
pmacct -V
sudo systemctl status pmacctd

Verifiering

whereis pmacct
whereis pmacctd
whereis nfacctd

Konfiguration

Inputs

Välj en input

libpcap

sudo ip link set up dev eth1
sudo nano /etc/pmacct/pmacctd.conf
daemonize: true
promisc: true
interface: eth1

Start

sudo systemctl start pmacctd

Netflow

sudo nano /etc/pmacct/nfacctd.conf
nfacctd_port: 9999
nfacctd_ip: 172.20.0.12
nfacctd_time_new: true

Start

sudo systemctl start nfacctd

BGP

bgp_daemon: true
bgp_daemon_ip: 172.20.0.12
bgp_daemon_max_peers: 1
bgp_table_dump_file: /etc/pmacct/output/bgp-$peer_src_ip-%Y_%m_%dT%H_%M_%S.txt
bgp_table_dump_refresh_time: 3600

Data

Var ska datan lagras

Memory

sudo mkdir /var/spool/pmacct/

/etc/pmacct/**acctd.conf

imt_mem_pools_number: 0
plugins: memory[plugin1]
imt_path[plugin1]: /var/spool/pmacct/plugin1.pipe
aggregate[plugin1]: proto, src_host, src_port, dst_host, dst_port

Kolla live

pmacct -p /var/spool/pmacct/plugin1.pipe -s

Flat-files

plugins: print

MySQL

Databas måste skapas först.

plugins: mysql
sql_db: pmacct
sql_host: localhost
sql_user: root
sql_passwd: pmacct
sql_refresh_time: 3600
sql_history: 60m
sql_history_roundoff: h
sql_table_version: 1

SQLite

Databas måste skapas först.

plugins: sqlite3